Przypominamy! Sygnalizacja świetlna jest wyłączona do odwołania

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że 6 listopada o godz. 8:30 wyłączono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Rzeszowska-Kościuszki-Strażacka w Dębicy. Utrudnienia są spowodowane trwającymi pracami dotyczącymi „Przebudowy sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Dębica – 4 skrzyżowania w centrum”.

W związku z planowanymi utrudnieniami zarządca drogi prosi o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie się do istniejącego oznakowania pionowego oraz korzystanie z dróg alternatywnych. Uruchomienie sygnalizacji nastąpi po zakończeniu robót związanych z wymianą urządzeń sygnalizacyjnych i infrastruktury towarzyszącej.

źródło: debica.pl