Umowy na dwie kolejne drogi w Gminie Dębica

 Kolejne umowy na inwestycje drogowe zostały podpisane dnia 24 sierpnia 2022 r.:

 

„Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w KM 0+000,00-0+310,70 oraz budowa drogi wewnętrznej gminnej w KM 0+000,00-0+331,30 w m. Pustynia”

Prace obejmują budowę drogi  -642 mb – wraz z chodnikiem (około 165mb) oraz przejściem dla pieszych wraz z częściowym oświetleniem. Zostanie wykonana także sieć kanalizacji wód opadowych ze zbiornikiem retencyjnym, pompownią i odprowadzeniem do potoku oraz prace polegające na usunięciu kolizji na odcinkach sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków.

 

Wartość inwestycji: 2 555 tys. zł

 Udzielone dofinansowanie z:
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 265 000 zł

 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 532 270 zł

Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa TRANSKOP Spółka Cywilna, M.M. Smoła -Gołęczyna

Okres realizacji inwestycji – 14 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 106353R w KM 0+014,27 – 0+942,75
w m Podgrodzie”

Prace obejmują przebudowę drogi -928 mb – wraz z chodnikiem (na odcinku około 360mb) oraz dwoma przejściami dla pieszych (jedno o podwyższonym standardzie – lampa hybrydowa) wraz z oświetleniem.

Zostanie również wykonane odwodnienie wzdłuż drogi.

 

Wartość inwestycji: 3 247 000 zł brutto

Udzielone dofinansowanie z:
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 607 000 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 607 198 zł

 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo  Drogowo- Mostowe  Spółka Akcyjna Dębica

Okres realizacji inwestycji – 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/umowy-na-dwie-kolejne-drogi-w-gminie-debica-2819.html