Informacja o zakończeniu zadania

Wójt Gminy Dębica informuje, że dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30 490,95 zł (brutto) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 4 065,46 zł (brutto) zakończono zadanie pt. "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY DĘBICA"

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-o-zakonczeniu-zadania-3671.html