Usunęli ponad 66 ton azbestu

Program usuwania azbestu

Urząd Miejski w Dębicy informuje o zakończeniu realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Dębica”.

Koszt całości zadania w kwocie 26 648,93 zł został w części sfinansowany poprzez dotację w wysokości 7 693,20 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 5 385,24 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ramach tego zadania zostało usuniętych 66,35 ton wyrobów zawierających azbest.

 

źródło: UM Dębica