Umowa na zadaszenie amfiteatru i ścieżki tematyczne w Latoszynie podpisana

Dzisiaj tj. 3 lutego 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na zadanie pn. „Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zdrojowym w Latoszynie Zdroju”. Zadanie podzielone jest na dwie części.

Część I „Budowa zadaszenia sceny do muzykoterapii oraz widowni” polega na budowie zadaszonego tarasu do muzykoterapii przeznaczonego do organizowania imprez artystycznych, rozrywkowych, okolicznościowych. Będzie to zadaszenie membranowe typu „żaglowego” istniejącej sceny oraz widowni wraz z jej rozbudową.

Część II – „Rozbudowa ścieżek tematycznych wraz z zagospodarowaniem zieleni i ogrodami tematycznymi” obejmuje zagospodarowaniu Parku Zdrojowego w Latoszynie Zdroju. W ramach inwestycji powstaną m.in. takie elementy jak rabaty z krzewami ozdobnymi, podzielone na sektory sensoryczne, rabaty podniesione dla osób niepełnosprawnych, deptaki, ścieżki edukacyjne z kolorowymi planszami, grami, zabawami dla dzieci oraz innymi środkami edukacyjnymi, place wyposażone w obiekty i urządzenia małej architektury oraz urządzenia sportowe, stację solarną do ładowania urządzeń mobilnych wraz z ogólnodostępnym Wi-Fi.

Gmina Dębica na ten cel pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Czwarta – Polskie Uzdrowiska w wysokości 4 900 000 zł, gdzie całość inwestycji wyniesie 5 135 578,24 zł.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została firma Transkop, która to złożyła najkorzystniejszą ofertę

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/umowa-na-zadaszenie-amfiteatru-i-sciezki-tematyczne-w-latoszynie-podpisana-3098.html