Nad projektem debatować teraz będą komisje Rady

14 listopada 2022 r. zgodnie z procedurą, Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, w obecności Skarbnik Gminy Marty Panek, przekazał  Przewodniczącemu Rady Gminy Piotrowi Żybura projekt budżetu Gminy Dębica na 2023 rok.

Teraz nad dokumentem pochylą się członkowie poszczególnych komisji Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. Na uchwalenie przyszłorocznego budżetu rada Gminy ma czas do końca stycznia 2023 r.

Przyszłoroczny projekt budżetu zakłada wydatki na poziomie 122 mln zł., z czego 32 mln przeznaczono na inwestycje. Wśród największych inwestycji jakie uwzględniono to przebudowa dróg gminnych w m. Podgrodzie i Pustynia, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa, budowa ogrodów tematycznych w Parku Zdrojowym w Latoszynie Zdroju, poprawa funkcjonalności Zakładu przyrodoleczniczego w Latoszynie Zdroju  (przebudowa pomieszczeń poddasza przychodni na biura oraz zmiana systemu ogrzewania na pompę ciepła wraz z fotowoltaiką).

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nad-projektem-debatowac-teraz-beda-komisje-rady-2979.html