Nabór w Programie NIEPODLEGŁA 2023

Nabór w Programie NIEPODLEGŁA 2023

Nabór w Programie NIEPODLEGŁA 2023

03 lutego 2023

Informacje

Program przewiduje dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.

Skierowany do szerokiego grona odbiorców program dotacyjny „Niepodległa” 2023 wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, upamiętniające wydarzenia i ludzi ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej i tworzącej historię narodową.

Budżet Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w 2023 roku wynosi 6 mln zł.

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2023 nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Beneficjenci mają miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków – do 24 lutego 2023 roku do godziny 15:59.

Zadania będzie można realizować od 25 kwietnia 2023 do 20 listopada 2023 roku.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl. https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-niepodlegla-2023/

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
organizacje pozarządowe.

UPRAWNIENI PARTNERZY

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

archiwa państwowe;
przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
uczelnie wyższe;
instytucje kultury;
organizacje pozarządowe;
kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/nabor-w-programie-niepodlegla-2023,art-2882