Program Dotacyjny „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Szanowni Państwo,

jeszcze tylko dwa tygodnie można składać wnioski do Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. O dotacje mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

W ramach programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wspierane są projekty włączające społeczności lokalne w obchody trwającej obecnie 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Inicjatywy wspierane w ramach programu powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej. Budżet programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 2,5 mln zł.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
organizacje pozarządowe.

W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 80 tys. złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

wystawy wraz z katalogami;
koncerty patriotyczne, rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;
projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu –  gry terenowe ,  wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji i stron internetowych, oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
murale.

Uzupełnieniem mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

archiwa państwowe;
przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
uczelnie wyższe
instytucje kultury;
organizacje pozarządowe;
kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od 1 stycznia do 20 listopada 2024 r.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Regulamin dostępny jest pod linkiem: Regulamin Programu Dotacyjnego Biura „Niepodległa” „Powstanie Styczniowe 1863-1864 Zachęcamy do uważnego zapoznania się z Regulaminem, zwłaszcza w zakresie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Nabór wniosków potrwa do 2 października 2023 r. do godz. 15.59.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-powstanie-styczniowe-1863-1864/

Biuro „Niepodległa”

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/09/19/program-dotacyjny-powstanie-styczniowe-1863-1864/