Kanalizacja sanitarna Stobierna i Stasiówka

reklama

Po wieloletnich wspólnych z wójtem staraniach, ówczesnego sołtysa i radnego Władysława Ciebień, radnego Andrzeja Trzeciaka, radnej Bernadetty Ciszek i sołtys Małgorzaty Pyskaty, pozytywnie oceniono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stobiernej i Stasiówce. W ramach inwestycji zostanie wykonane 2,33 kilometrów kanalizacji sanitarnej i zostanie podłączonych 32 mieszkańców Stobiernej i 12 mieszkańców Stasiówki.

Są to gospodarstwa, które nie zostały ujęte w zasadniczej inwestycji kanalizacyjnej z przyczyn ekonomicznych i ludzkich- braku zgody niektórych właścicieli na przejście przez ich działki.

Inwestycja została rozpoczęta przez wyłonionego w przetargu wykonawcę:     J. Pieniążek i T. Pieniążek ZRWK s.c. Termin wykonania inwestycji to 15  listopad 2019 roku. Wartość inwestycji wynosi milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kanalizacja-sanitarna-stobierna-i-stasiowka-947.html