Wyniki drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Pięć tysięcy inwestycji, z czego ponad połowa w małych ośrodkach. Trzy i pół tysiąca kilometrów dróg, pięć tysięcy kilometrów chodników, inwestycje w 700 szkołach i 20 budynkach infrastruktury OSP – zostanie zrealizowane przez samorządy w ramach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego wyniki ogłoszono w poniedziałek.W ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie do dwóch inwestycji:Szacowany koszt: 1 850 000,00 mln zł

Pięć tysięcy inwestycji, z czego ponad połowa w małych ośrodkach. Trzy i pół tysiąca kilometrów dróg, pięć tysięcy kilometrów chodników, inwestycje w 700 szkołach i 20 budynkach infrastruktury OSP – zostanie zrealizowane przez samorządy w ramach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego wyniki ogłoszono w poniedziałek.
W ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie do dwóch inwestycji:

I wniosek  

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap II

Zakres:

Sieć kanalizacji sanitarnej obejmująca: rurociąg grawitacyjny PVC-U Ø200 i Ø160 oraz rurociąg tłoczny PE Ø90, Ø63 o łącznej długości ok. 9,6 km wraz z przepompowniami sieciowymi i lokalnymi. Planowane jest podłączenie 85 budynków, czyli ok. 300 osób zostanie objętych podłaczeniem do sieci kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja posiada opracowaną dokumentację oraz pozwolenie na budowę. Miejscowości objęte inwestycją położone są w terenach górzystych o różnorodnym zagęszczeniu zabudowy.

Szacowany koszt: ok. 8 800 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 8 360 000,00 zł

Wkład własny 5% – 440 000,00 zł

 

II wniosek

Poprawa funkcjonalności Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie Zdroju

Zakres:

W ramach inwestycji zostanie wykonana modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego poprzez adaptację poddasza, montaż klimatyzacji, instalację pomp ciepła. Przewidziano także uzupełnienie zieleni na terenie uzdrowiska.

Szacowany koszt: 1 850 000,00 mln zł

Dofinansowanie: 1 665 000,00 zł

Wkład własny 10% – 185 000,00 zł

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wyniki-drugiego-naboru-do-rzadowego-funduszu-polski-lad–program-inwestycji-strategicznyc-2712.html