Rekordowa inwestycja Dębickich Wodociągów

reklama

Rekordowy zakres i milionowe dofinansowanie. Wodociągi Dębickie realizują największą inwestycję w swojej historii. To półmetek jej realizacji. Prace trwają od 2018 roku,  Projekt pod nazwą „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”opiewa na prawie 42 mln zł. Dofinansowanie pozyskane ze środków Funduszu Spójności również jest imponujące. To ponad 21,5 mln zł.

Integralną częścią inwestycji jest „modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy” za ponad 24 mln zł. Wykonawcą robót jest Inżynieria Rzeszów S.A. Finał zaplanowano na koniec marca 2021 roku.

Kolejne zadanie to „Modernizacja Stacji uzdatniania Wody w Dębicy wraz z budową zbiornika wody czystej” o wartości prawie 10 mln zł. Prace potrwają do końca maja przyszłego roku.

Modernizacja oczyszczalni i stacji uzdatniania wody to nie wszystko. Do końca 2021 roku wybudowane zostanie również ok. 4 km kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Inwestycja przewiduje również modernizację sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową, zakup specjalistycznego samochodu do obsługi sieci kanalizacyjnej, a także zakup inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi.