Piknik na zakończenie inwestycji kanalizacyjnych w Kochanówce

Serdecznie zapraszamy 26 sierpnia 2023 r. od godz. 15.30 na Piknik w Kochanówce na Placu przy Dziennym Domu Seniora, który jest równocześnie okazją do świetowania zakończenia budowy sieci kanalizacyjnej Dąbrówki-Wieloncza. 

Inwestycja realizowana w latach 2020-2021.  Koszt inwestycji: 1 114 720 zł.

Inwestycja była realizowana przy dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”(494 704,57 zł) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (309 423,00 zł)

Zakres inwestycji: 

Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 5,85km
4 pompownie ścieków
Podłączono 37 budynków czyli ok. 150osób

Wykonawca: PRWK ROKAN Dawid Rość Sp. J. ul. Kwiatkowskiego 6, 35-311 Rzeszów

Inspektor nadzoru: Kazimierz Litwin

W 2019r. wykonano I etap inwestycji przez GZK w Brzeźnicy o wartości 450 000 zł.

Organizatorzy Pikniku, na czele z Sołtysem i Radą Sołecką Kochanówki przygotowali wiele atrakcji dla dzieci oraz całych rodzin, w tym dmuchańce, zabawy i konkursy z nagrodami, animacje, występy Zespołu Hola-Hola. Od godziny 19.00 zapraszamy na zabawę taneczną

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/piknik-na-zakonczenie-inwestycji-kanalizacyjnych-w-kochanowce-3529.html