Informacja MGOPS odnośnie świadczenia przysługującego za zakwaterowanie i wyżywienie uprawnionego obywatela Ukrainy

W związku z realizacją zadania dotyczącego przyznawania świadczenia pieniężnego          za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa świadczenie to przysługuje za zakwaterowanie i wyżywienie uprawnionego obywatela Ukrainy przez maksymalny okres 120 dni liczony od dnia przybycia tej osoby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5160