Informacja o świadczeniu pieniężnym przysługującym z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Burmistrz Brzostku informuje, że w dniu 15 marca  2022 r. weszło w życie  rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zgodnie z  w/w rozporządzeniem wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

Wnioski o przyznanie świadczenia będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty złożenia w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 1.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego.

Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania  i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

 

Pliki do pobrania:

 - pdf.jpgWniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

- pdf.jpg Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

 

- pdf.jpg Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5093