Świadczenie

Uchwalona 12 marca br. specustawa, regulująca kwestie pomocy obywatelom Ukrainy, przewiduje wypłacanie świadczenia podmiotom i osobom fizycznym, które udzielają im schronienia przed wojną. Dzienna kwota za zakwaterowanie i wyżywienie osoby, która przekroczyła polsko-ukraińską granicę po 24 lutego, została ustalona na poziomie 40 zł.

Wnioski o wypłatę świadczenia należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej w godzinach pracy ośrodka. 

Świadczenie będzie wypłacane za okres rzeczywistego zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, jednak nie dłużej niż za okres 60 dni (przy czym w szczególnych przypadkach, za zgodą wojewody, czas ten może być wydłużony).

Zgodnie z rozporządzeniem precyzującym wypłaty świadczenia, gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

 

Załączniki:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;Karta osoby przyjętej do zakwaterowania;

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1453&akcja=artykul