Ceny paliw i inflacja przyczyną wzrostu cen biletów.

Od miesiąca kwietnia br.  wzrosły ceny biletów u przewoźników świadczących usługi przewozu osób na terenie Gminy Dębica. Na wzrost cen biletów istotny wpływ miały wysokie ceny paliw oraz postępująca inflacja. Ze względu na powyższe firmy transportowe wnioskowały o większą podwyżkę jednak ostatecznie  został ustalony poziom wzrostu w przypadku biletów jednorazowych o 1 zł, a w przypadku  szkolnych biletów miesięcznych o 25 zł. W przypadku istotnego  spadku cen paliw będą czynione starania o obniżenie  cen biletów.

Gmina Dębica w 2022 roku w swoim  budżecie  przeznaczyła na finasowanie przewozów osób  kwotę 600 tys. zł.  Kwota ta umożliwia funkcjonowanie transportu na poziomie istniejących potrzeb oraz ma istotny wpływ na wysokość cen biletów. Należy podkreślić, że przypadku braku dofinasowania do przewozów, rosnącymi  kosztami usług obciążeni byliby pasażerowie poprzez znaczącą podwyżkę  cen biletów. 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/ceny-paliw-i-inflacja-przyczyna-wzrostu-cen-biletow-2656.html