SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA OBYWATELI UKRAINY

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA OBYWATELI UKRAINY
Starostwo Powiatowe w Debicy oraz Powiatowy Urzad Pracy w Debicy zapraszaja obywateli Ukrainy oraz osoby ich goszczące i wspierajace na spotkanie informacyjne.

31 MARCA 2022 R. CZWARTEK W GODZ. 10.00 14.00
DOM KULTURY MORS W DEBICY, UL. SPORTOWA 28

Cel spotkania: przekazanie w sposób zindywidualizowany wiedzy z zakresu praw i obowiazków przysługujacych obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granice polsko-ukrainska w zwiazku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.
Podczas spotkania bedzie możliwosc uzyskania INDYWIDUALNYCH INFORMACJI dotyczacych:
– Zatrudnienia, w tym warunków legalnego zatrudnienia (praca stała lub tymczasowa)
– Zatrudniania osób młodocianych
– Legalnosci zatrudnienia oraz odpowiednich warunków pracy
– Rejestracji jako osoba bezrobotna i poszukujaca pracy oraz zwiazanych z tym uprawnien
– Swiadczen pienieznych i niepienieznych z pomocy społecznej, swiadczen rodzinnych, swiadczenia jednorazowego w wysokosci 300,00zł, swiadczen
pienieznych dla osób zapewniajacych zakwaterowanie i wyzywienie obywatelom Ukrainy
– Nadawania numeru PESEL
– Edukacji dzieci i młodziezy
– Opieki medycznej, programu szczepien ochronnych dzieci
– Zatrudnienia socjalnego i innych usług społecznych
– Pomocy osobom z niepełnosprawnosciami
– Bezpieczenstwa publicznego

Ofert pracy oraz działalnosci Agencji pracy Tymczasowej Direct4You.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/spotkanie-informacyjne-dla-obywateli-ukrainy-2640.html