III Spotkanie z Folklorem w gminie Dębica

25 stycznia 2014 r. w Sali widowiskowej Domu Kultury w Pustkowie-Osiedlu królowała muzyka i tańce ludowe. Tradycją stało się organizowanie przez Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica Spotkań z Folklorem. W tym roku zespoły śpiewacze i kapele przybyły już po raz trzeci.Impreza z roku na rok gromadzi liczną publiczność, powiększając w ten sposób grono sympatyków ludowych klimatów. Podczas tegorocznego muzycznego spotkania swój repertuar zaprezentowali: Zespół Pieśni i Tańca „Wiercany”, Zespół Pieśni i Tańca „Mali Wisłoczanie” i „Wisłoczanie”, Zespół Pieśni i Tańca „Lajkonik” z Bud Głogowskich, Międzyszkolny Zespół Pieśni i Tańca „Halicz” z Ropczyc, Zespół Śpiewaczy „Podgrodzianie” oraz Panie z Klubu Aktywnych Kobiet. Prezentowane pieśni i tańce przywołały wspomnienia z dawnych lat, wyzwoliły radosne emocje, ale i tęsknotę za tym co minęło bezpowrotnie. Impreza została zorganizowana dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Departamentu Programu Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego.