„Czyste Powietrze”

Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Dębica stan na 31.03.2023 r.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

343

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW

294

KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI

2 727 035,85

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

178

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/czyste-powietrze-3210.html