Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Dębica- kwiecień

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Dębica, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica.
Proponowany porządek obrad:
……………………………………….
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podsumowanie II Forum Młodzieży – Młodzi na Starcie.
4. Przedstawienie funkcjonowania Klubu Aktywności Lokalnej.
5. Konsultacje na temat planowanej usługi dla młodzieży.
6. Informacja na temat nadchodzących wydarzeń kulturalnych w Gminie Dębica.
7. Pierwsze kroki w bankowości – konto dla młodych.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCA
MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY
Natalia Więch

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/posiedzenie-mlodziezowej-rady-gminy-debica–kwiecien-3211.html