Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dębica

Na podstawie §8 ust.2 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIX/203/2016 Rady Gminy Dębica, z dnia 21 czerwca 2016 r., zwołuję posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Dębica, które odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami sp. z o. o. w Paszczynie.

 

Proponowany porządek obrad:

……………………………………….

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Podsumowanie Forum Dialogu Młodzieży w Latoszyn Zdrój – dyskusja.
Zapoznanie z funkcjonowaniem spółki PGO.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad sesji.

 

 

PRZEWODNICZĄCA

MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY                   

Natalia Więch

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-mlodziezowej-rady-gminy-debica092022-2870.html