Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Dębica

Na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIX/203/2016 Rady Gminy Dębica, z dnia 21 czerwca 2016 r., zwołuję posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Dębica, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej.

 

Proponowany porządek obrad:

……………………………………….

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Pierwsza pomoc.
Nie wypalaj traw!
Przytulisko w m. Podgrodzie.
Podsumowanie działań za I półrocze.
Weryfikacja działań na II półrocze.
Zajęcia wakacyjne.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY                   

Aleksandra Sternik  

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/posiedzenie-mlodziezowej-rady-gminy-debica-882.html