Młodzieżowej Rady Gminy Dębica- styczeń 2020

reklama

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Dębica, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020r. o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica.

 

Proponowany porządek obrad:

……………………………………….

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Akcja informacyjna na temat smogu i przedstawienie sytuacji na terenie Gminy Dębica.
Informacja na temat transportu publicznego.
Akcja informacyjna „Zaloguj się”.
Ustalenia planu działań na 2020r.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY

MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY                  

Aleksandra Sternik

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/mlodziezowej-rady-gminy-debica–styczen-2020-1350.html