Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dębica

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Dębica, które odbędzie się w dniu 13 września 2023 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica.
Proponowany porządek obrad:
……………………………………….
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Dębica.
4. Zaprzysiężenie oraz przedstawienie nowych członków Młodzieżowej Rady Gminy.
5. Założenia oraz plany na najbliższy czas.
6. School – life balance.
7. Prawa ucznia.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad sesji.
PRZEWODNICZĄCA
MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY
Natalia Więch

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-mlodziezowej-rady-gminy-debica202309-3579.html