Szkoła z 70-letnią tradycją zagrożona

reklama

W obronie Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu stanęło wiele osób, m.in. grono pedagogiczne tej szkoły, uczniowie i ich rodzice, absolwenci, jak również nieliczni Radni Powiatowi, którzy na sesji dnia 20 stycznia br poparli wniosek o wycofanie z porządku obrad dwóch punktów godzących w dobro szkoły. Niestety tylko 2 na 5 radnych z Gminy Dębica głosowało za wycofaniem uchwał- to jest pierwsza w tym dniu porażka. W sprawie wycofania tych punktów głosowali natomiast radni spoza terenu, gdzie znajduje się placówka szkolna, tj. 2 radnych z okręgu Brzostek/Jodłowa: Daniel Wójcik i Wojciech Szot, 3 radnych z Miasta Dębica: Lucyna Samborska, Paweł Adamek i Krzysztof Lipczyński, 1 radny z Żyrakowa: Paweł Jarosz oraz 2 radnych z Gminy Dębica: Andrzej Reguła i Aleksander Reguła.

W planach włodarzy powiatu dla Zespółu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu ma zostać wskazana nowa lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. Byłoby to duże utrudnienie dla uczniów tej szkoły ponieważ jej obecna siedziba przystosowana została dla uczniów niepełnosprawnych, których sporo pobiera naukę w tej szkole. W przypadku zmiany lokalizacji na Zespół Szkół nr 1 w Dębicy, zostaliby oni ulokowani na piętrze, co znacznie utrudniłoby ich edukację. Co więcej łazienki nie są przystosowane do specjalnych warunków, a sam budynek wymaga remontu, co wiązałoby się z niepotrzebnymi kosztami. Obecny budynek Zespołu Szkół Zawodowych jest w pełni przystosowany do nauki, jak również przeprowadzania egzaminów praktycznych dla wszystkich jej uczniów. Podopieczni szkoły, jak i ich rodzice podkreślają rodzinną atmosferę, która panuje w szkole, bezpieczeństwo i wręcz osobiste zaangażowanie pedagogów w kształcenie każdego ucznia- nie wyobrażają sobie zmiany warunków, co jest nieuchronne w sytuacji przeniesienia do „Mechanika”.

Kontrowersję wzbudza sytuacja, że kwestia zmian w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu w tak krótkim czasie trafiła pod obrady Rady Powiatu, bez wnikliwych dyskusji i konstruktywnych rozmów. Zarówno pedagodzy, jak i rodzice oraz uczniowie są zaskoczeni decyzją o wskazaniu nowej lokalizacji szkoły i zapowiadają, że będą o nią walczyć. Wiele kontrowersji wśród uczestników spotkania budzą także kontrowersyjne i sprzeczne wypowiedzi Wicestarosty, natomiast wypowiedź Starosty przy uzasadnieniu uchwał była zgodna z ustaleniami z Wójtem, który włączył się jako mediator na prośbę społeczności szkolnej. Również spotkanie, które odbyło się przed Posiedzeniem Rady Powiatu oraz udzielenie głosu społeczności szkolnej daje nadzieję do dalszych działań stabilizujących działalność placówki szkolnej w Pustkowie-Osiedlu. Podbudowuje ją także organizacja kolejnego spotkania z udziałem Starosty i społeczności szkolnej,  które odbędzie się w godzinach popołudniowych 21 stycznia.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/szkola-z-70-letnia-tradycja-zagrozona-1351.html