Młodzieżowa i Senioralna Sesja Rady Gminy Dębica

reklama

3 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Dębica odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dębica. Przed przystąpieniem do obrad, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Dębica poinformowała, że wpłynęła na jej ręce pisemna, oficjalna rezygnacja z pełnienia funkcji pięciorga radnych. Zaznaczyła, że w związku z tym zgodnie z § 31 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy, skład Młodzieżowej Rady uzupełnia się o osobę, która uzyskała w danym okręgu wyborczym kolejno największą liczbę głosów i są to:

Gabriela Kędzior z Publicznej Szkoły Podstawowej w Stasiówce,

Pola Kłusek oraz Patrycja Szczepanek z Zespołu Szkół w Pustkowie – Osiedlu,

Mikołaj Matłok oraz Malwina Strzałka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy.

Kolejnym punktem sesji było szkolenie prowadzone przez Panią Bożenę Andrychowicz pt. „Profilaktyka uzależnień. Mowa nienawiści.” Na wstępie wskazała, że na co dzień jest psychologiem i zajmuje się pracą z rodzinami i młodzieżą, a także nauczycielami. Podkreśliła, że  spotkanie skupi się głównie na tolerancji wobec innych ludzi. Nadmieniła, że kłótnie pomiędzy ludźmi, młodzieżą prowadzą donikąd, podkreśliła jak ważna jest współpraca, empatia i zrozumienie wobec innych ludzi. Następnie poprosiła o przedstawienie się i zaprezentowania przez Radnych. Kolejno zostały przyjęte zasady trwającego spotkania m. in. słuchania i nie przerywania innym osobom czy też dyskrecja. Radni rozpoczęli pracę w grupach, w których wspólnie na kartkach pisali z czym kojarzą takie zjawisko jak  hejt. W dalszej części Pani Bożena Andrychowicz zaprezentowała krótkie filmy prezentujące hejt wobec innych osób. Na zakończenie podkreśliła, że hejt nie jest poprawną postawą postępowania oraz dodała, że warto walczyć z tym, jednocześnie wskazując, że każdy człowiek jest inny i dlatego też istotna jest wzajemna tolerancja.

Ostatnim punktem była informacja o Basenie Uzdrowiskowym w Latoszynie, historii uzdrowiska oraz licznych zaletach korzystania z dobrodziejstw zasobów wody, jej składzie biochemicznym i wskazania do zażywania takich kąpieli leczniczych, serdecznie zachęcając zgromadzonych do korzystania.

 

Niecały tydzień później, a dokładnie 9 października w Centrum Kulturalno-Oświatowym w Zawadzie  miała miejsce Sesja Rady Seniorów Gminy Dębica. Podobnie jak w Młodzieżowej Radzie, w wyniku rezygnacji trzech Radnych, ślubowanie złożyli: Kazimiera Augustyn, Halina Tarczyńska, Agnieszka Warchoł. Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z działalności Rady Seniorów za pierwsze półrocze. Poszczególni Radni opowiadali, co udało im się zrealizować w Klubach Seniorach. Następnym punktem było szkolenie prowadzone przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michała Brzeskiego oraz Zastępcę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dębica Sylwię Korycką – Żymuła nt pszczół i roślin miododajnych. Na koniec sesji Prezes Latoszyn Zdrój Paweł Wolicki przedstawił regulamin i cennik korzystania z Basenu Uzdrowiskowego.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/mlodziezowa-i-senioralna-sesja-rady-gminy-debica-1181.html