Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za 2018 rok

887548Radni jednogłośnie udzielili dziś (11 czerwca br.) absolutorium Zarządowi Powiatu Dębickiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Wcześniej udzielenie absolutorium pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, pozytywną opinię wydała w tej sprawie również Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.

– Chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu za to absolutorium – tuż po głosowaniu zwrócił się do wszystkich radnych Starosta Piotr Chęciek. – Dziękuję również Zarządowi poprzedniej kadencji, Panu Staroście Andrzejowi Regule i Wicestaroście Mateuszowi Paskowi. Dziękuję pani Skarbnik oraz pani Dyrektor Wydziału Budżetowo-Księgowego, które czuwały nad przygotowaniem i realizacją budżetu.

Starosta Chęciek podkreślił, że aktualnie odbywa się realizacja kluczowych inwestycji, na które już udało się zdobyć środki zewnętrzne. – Wszystkiego nie da się zrobić od razu. Jednak biorąc pod uwagę, że to dopiero połowa pierwszego roku 5-letniej kadencji, myślę, że mamy powody do zadowolenia – stwierdził.

Źródło: http://www.powiatdebicki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2772