Absolutorium dla zarządu w Kozłowie i Pustyni

W sobotę 4 lutego 2023 r. w Remizie OSP w Kozłowie oraz Pustyni odbyły się zebrania sprawozdawcze.  Na zebraniach można było usłyszeć obszerne sprawozdania z działalności jednostek , przyjęto plan działania na kolejny rok służby i udzielono absolutorium obecnemu zarządowi OSP.

Spotkanie w remizie w Pustyni było doskonałą okazją do przekazania odznaczeń związkowych dla druhen i druhów. Dwanaście osób otrzymało odznaczenia za wysługę lat służby w jednostce. Zebranie było również okazją do gratulacji i podziękowań. Strażacy wyrazili swoja wdzięczność za wkład pracy i zaangażowanie osób, które na co dzień z nimi współpracują i pomagają w realizacji wielu planów i przedsięwzięć.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/absolutorium-dla-zarzadu-w-kozlowie-i-pustyni-3099.html