Zarząd Powiatu Dębickiego za 2018 rok dostał absolutorium

Wszyscy radni byli za.  Podczas ostatniej sesji jednogłośnie udzielono Zarządowi Powiatu Dębickiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Pozytywne opinie dotyczącą zarządzaniem budżetem w minionym roku wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.