Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dębickiego

reklama

Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu Dębickiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok przyznane. Podczas XX Sesji Rady nie obyło się jednak bez dyskusji i wymiany zdań. 19 głosami ZA, 4 wstrzymującymi i jednym sprzeciwem przyznano aprobatę. Absolutorium zaś udzieliło 23 rajców. Jeden się wstrzymał.

Podczas posiedzenia pojawiły się głosy zarzucające zarządowi brak współpracy z opozycją. Budżet powiatu dębickiego w 2019 roku wyniósł ponad 163 mln zł. Najważniejsze zrealizowane inwestycje to budowa Zespołu Szkół Specjalnych, mostu przez Wisłokę na drodze Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami czy łącznika od węzła autostrady Dębica-Wschód.