Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Dębickiego

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Dębickiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Radni 18 głosami „ZA” przyznali również wotum zaufania. Głosowanie nad tą uchwałą poprzedziła debata nad Raportem o stanie Powiatu Dębickiego za miniony rok.

W minionym roku dochody Powiatu Dębickiego wyniosły ponad 171 mln zł. Dzięki dotacjom udało się zrealizować wiele kluczowych inwestycji. Środki zewnętrzne pozyskane w 2020 r. na realizację zadań inwestycyjnych oraz remontowych i realizację projektów unijnych  opiewają na ponad 25 mln zł.