Jednogłośne absolutorium dla wójta – Gmina Dębica

Jednogłośne absolutorium dla wójta Gminy Dębica. Rada podczas dzisiejszego posiedzenia sesji pozytywnie przyjęła wykonanie budżetu za 2020 rok. Inwestycje pochłonęły 37 mln zł, w tym 17 mln to dotacje zewnętrzne. Stanisław Rokosz otrzymał również wotum zaufania.

Głosowanie nad absolutorium poprzedziła debata nad raportem o stanie Gminy Dębica. Rada rozpatrzyła również projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębica za 2020 r.