Absolutorium oraz wotum zaufania dla Wójta Gminy Dębica jednogłośnie

Absolutorium za rok 2022 oraz wotum zaufania dla Wójta Gminy Dębica. Rada przyjęła również uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

W 2022 roku dochody Gminy Dębica wyniosły ponad 134 mln zł. Wydatki natomiast uplasowały się na poziomie blisko 133 mln zł. Fundusze przeznaczono głównie na: pomoc społeczną, oświatę, transport, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, administrację, sport oraz kulturę.

Na sesji obecny był również radny Powiatu Dębickiego.

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w minionym roku to budowa dróg na terenie strefy w Zawadzie, budynek wielofunkcyjny w Braciejowej, oraz place zabaw i tereny rekreacyjne. W trakcie realizacji jest między innymi przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, poprawa infrastruktury drogowej, oraz budowa Centrum Mieszkalnego w Kochanówce.