Wójt z absolutorium i wotum zaufania

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Dębica, Wójt Gminy Stanisław Rokosz otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 r. Wotum poprzedzone było debatą nad raportem o stanie Gminy.

Przygotowany przez Wójta raport, stanowi podsumowanie rocznej działalności Wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał rady Gminy oraz pozwala ocenić skuteczność pracy samorządu. Po skończonej debacie miała miejsce prezentacja multimedialna, przedstawiającą najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje oraz dane finansowe.  Radni Gminy Dębica docenili realizację w 101 proc. ubiegłorocznego dochodu, realizacje inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Jak co roku przy uchwale absolutoryjnej rajcy byli jednogłośni.

Na liście zdań rozpoczętych lub realizowanych w ubiegłym roku są m.in.  budowa  tężni, pijalni, miejsca muzykoterapii i ścieżek ruchowych, żłobka w Nagawczynie, budynku wielofunkcyjnego w Latoszynie, składowiska odpadów w Paszczynie, wodociągu w Głobikowej i Braciejowej, sali Gimnastycznej w Pustkowie, budowa i modernizacja dróg i chodników,

Ubiegłoroczny budżet pozwolił na wydatkowanie 37 mln zł na inwestycje, z czego 17 mln zł to otrzymane dotacje. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wojt-z-absolutorium-wotum-zaufania-2080.html