CUS to miejsce, gdzie wszyscy otrzymują wsparcie, gdy tylko go potrzebują

CUS to miejsce, gdzie wszyscy otrzymują wsparcie, gdy tylko go potrzebują. Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica podejmuje inicjatywy wynikające z rozeznania potrzeb i potencjału społeczności lokalnej. Dzięki współpracy z instytucjami administracji samorządowej, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i kulturalnymi realizuje cenne projekty, z których chętnie korzysta wiele osób.

Szeroki wachlarz usług realizowanych przez CUS otwiera Klub Rodzinny i Klub Aktywności Lokalnej, z których skorzystało ponad 900 osób. Wśród licznych projektów każdy znajdzie coś dla siebie. Wspieranie rodziny i polityka prorodzinna to zajęcia w klubach, terapie, oraz mediacje. Jednym z zadań CUS-u jest również promocja i ochrona zdrowia obejmująca indywidualne poradnictwo terapeutyczne oraz indywidualną terapię dla osób uzależnionych. Ważnym aspektem jest także pomoc osobom niepełnosprawnym. Ponadto CUS jest koordynatorem i realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Korpus Wsparcia Seniorów” oraz Opieka Wytchnieniowa.

Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica stara się tworzyć ofertę dla wszystkich grup społecznych, oraz dotrzeć do ludzi w każdym wieku. Dzięki realizowanym usługom oraz pozytywnemu odzewowi ze strony środowiska CUS ma zamiar sukcesywnie poszerzać swoje działania o nowe usługi.