Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dębica

Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Dębica, która odbyła się 31 maja 2022 r. w budynku  Urzędu Gminy Dębica, Wójt Gminy Stanisław Rokosz otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Wotum poprzedzone było debatą nad raportem o stanie Gminy.

Przygotowany przez Wójta raport, stanowi podsumowanie rocznej działalności Wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał rady Gminy oraz pozwala ocenić skuteczność pracy samorządu. Po skończonej debacie miała miejsce prezentacja multimedialna, przedstawiającą najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje, dane finansowe, informacje z działalności urzędu i gminnych jednostek, dane liczbowe z różnych obszarów Gminy.  Radni Gminy Dębica docenili realizację w 105 proc. ubiegłorocznego dochodu, realizacje inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Jak co roku przy uchwale absolutoryjnej radni byli jednogłośni.

Na liście zdań rozpoczętych lub realizowanych w ubiegłym roku są m.in.  budowa składowiska odpadów w Paszczynie, sali gimnastycznej w Pustkowie, budynku wielofunkcyjnego w Latoszynie i Braciejowej, Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Kochanówce, rozbudowa wodociągu  w m. Głobikowa i Braciejowa,  modernizacja dróg i chodników.

Ze szczegółowymi danymi można się zapoznać w załączonej prezentacji multimedialnej.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wotum-zaufania-i-absolutorium-dla-wojta-gminy-debica-2710.html