Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Żyraków – stan na 30.09.2023r.

Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Żyraków – stan na 30.09.2023r.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

285

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW

257

KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI

2 650 654,47 zł

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ (umowy w całości i częściowo zrealizowane)

161

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/11/20/aktualne-dane-o-wdrazaniu-programu-czyste-powietrze-na-terenie-gminy-zyrakow-stan-na-30-09-2023r/