XIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Już po raz ósmy uczniowie Publicznej Szkoły w Nagawczynie świętowali Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Z tej okazji nie tylko sami powtarzali tabliczkę mnożenia, ale sprawdzali również wiedzę innych.

Uczniowie przygotowywali się od tygodnia. Powtarzali i utrwalali tabliczkę mnożenia oraz wykonywali dekoracje, które umieścili na terenie szkoły. 17 listopada od samego rana młodzież przystąpiła do działania. Młodsi pytali starszych. W akcji wzięło udział 34 egzaminatorów, a do egzaminu przystąpiło 156 osób. Wszystkie zdały śpiewająco. Największą grupę egzaminatorów stanowili uczniowie klasy czwartej. Z tabliczki mnożenia odpytywani byli nauczyciele, rodzice i starsi koledzy. Większość dość dobrze radziła sobie z działaniami, które musiała wykonać. W nagrodę egzaminowani dostawali odznakę Ekspert Tabliczki Mnożenia.

Uczniowie byli również w miejscowym sklepie. Odwiedzili też wraz z koordynatorką akcji panią Anną Kubisztal Urząd Gminy Dębica, gdzie udało się przeegzaminować zastępcę wójta pana Marka Mikruta, panią sekretarz Adriannę Miazgę, panią dyrektor Ewę Muchę i innych pracowników z różnych referatów. W tym roku dorośli nie potrzebowali podpowiedzi. Niektórzy mówili, że bardzo się stresowali, bo dawno nie byli przez nikogo odpytywani.

Dzieci były zadowolone, że w tym dniu to one mogły wcielić się w odpytujących nauczycieli. Już czekają na kolejną edycję ŚDTM w przyszłym roku. 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/xiii-swiatowy-dzien-tabliczki-mnozenia-3760.html