Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Żyraków

Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Żyraków

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

177

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW

151

KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI

1 191 855,19 ZŁ.

ZADANIA ZAKOŃCZONE

81

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/10/10/aktualne-dane-o-wdrazaniu-programu-czyste-powietrze-na-terenie-gminy-zyrakow/