Konkurs fotograficzny

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „UNIA EUROPEJSKA – KAŻDY KORZYSTA NIE KAŻDY WIE”.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec z terenu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin. (Gmina Czarna, Gmina wiejska Dębica, Gmina Iwierzyce, Gmina Ropczyce, Gmina Sędziszów Małopolski.)
Celem konkursu jest zainteresowanie dotacjami pozyskanymi przez beneficjentów w perspektywie 2014-2020 na obszarze LGD Partnerstwo 5 Gmin.

Regulamin i szczegóły konkursu dostępne są na stronie partnerstwo5gmin.pl.

 

 - plakat_lgd_2022.jpg

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1489&akcja=artykul