312 wniosków na czyste powietrze

Zgodnie z  § 2 ust.1 pkt 16 aneksu nr 2/2022 z dnia 01.09.2022r. do porozumienia z dnia 22.06.2021r. zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Rzeszowie a Gminą Dębica dotyczącego prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego Czyste Powietrze przedstawiamy aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Dębica.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW: 312

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW: 280

KWOTA WYPŁACONEJ DOTACJI: 2 930 848,31 zł

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ: 192

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/312-wnioskow-na-czyste-powietrze-3071.html