Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Dębica

Przedstawiamy dane dot. wdrażania programu "Czyste powietrze":

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

351

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW

294

KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI

2 093 213,18 zł

ZADANIA ZAKOŃCZONE

137

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/aktualne-dane-o-wdrazaniu-programu-czyste-powietrze-na-terenie-gminy-debica-2891.html