Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Żyraków

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

207

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW

172

KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI

1 504 402,22 ZŁ

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

108

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/04/14/aktualne-dane-o-wdrazaniu-programu-czyste-powietrze-na-terenie-gminy-zyrakow-2/