Budżet miasta Dębica na 2022 rok uchwalony, choć niejednogłośnie

Budżet miasta Dębica na 2022 rok uchwalony. Blisko 26 mln zł. Tyle w sumie wyniosą zaplanowane inwestycje. To między innymi remonty ulic i chodników, poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych, budowa parków kieszonkowych oraz ogrodu sztuki, czy modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Parkowej. Planowane jest również rozpoczęcie inwestycji w Dębickim Parku Przemysłowym.

11 głosów ZA, 10 PRZECIW. Tak radni głosowali w sprawie przyjęcia  Budżetu Miasta Dębica na 2022 rok.

Wśród ponad 30 zaplanowanych inwestycji jest również modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Paderewskiego. Zadanie opiewa na blisko 4mln.

Wśród najważniejszych inwestycji 2021 roku wymienić można między innymi rozbudowę i przebudowę lodowiska, budowę parkingu dla samochodów i jednośladów przy dworcu PKP, czy rozpoczęcie kompleksowego remontu ul. Mościckiego i Metalowców. Budżet Miasta Dębica na 2022 rok przewiduje blisko 214 mln zł dochodów. Wydatki wyniosą ponad 228 mln zł.