Radni jednogłośnie za budżetem Gminy Dębica na 2022 rok

Budżet Gminy Dębica na rok 2022 przyjęty jednogłośnie. Podczas dzisiejszego posiedzenia w Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie-Osiedlu 20 radnych zagłosowało ZA projektem uchwały budżetowej. Ponad 107 mln zł – tyle wyniosą dochody. Wydatki Gminy na przyszły rok oszacowano na 110 mln zł.

Na sesji jednym z gości była poseł Krystyna Skowrońska, która nie tylko poparła realizowane przez Gminę Dębica inwestycje, szczególnie te w Latoszynie – Zdroju, ale również zadeklarowała swoje wsparcie.

Podczas posiedzenia radni pozytywnie rozpatrzyli również projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębica oraz dokonanie zmian w budżecie. Rajcy jednogłośnie przyjęli także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Latoszyn Zdrój Sp. z o.o. i objęcie udziałów.