Radni uchwalili Budżet Gminy Żyraków na 2022 rok. Jakie inwestycje znalazły się w budżecie?

Radni uchwalili Budżet Gminy Żyraków na 2022 rok. Uchwała została przyjęta prawie jednogłośnie – jedna osoba była przeciw. W sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej gminy rajcy byli już jednomyślni. Uchwała przeszła czternastoma głosami ZA.

Sesja budżetowa jest również okazją do podsumowania minionego roku. Budżet Gminy Żyraków w 2021 roku opiewał na 77 mln zł.  Znaczną część tej kwoty, bo aż 26 mln zł pochłonęły wydatki na oświatę. W minionym roku zrealizowano inwestycje za 8,5 mln zł – to między innymi remonty oraz modernizacje, w tym budynków sportowych. Pozostała część tej kwoty została przeznaczona na GOPS, a także utrzymanie bieżące.