Radni uchwalili budżet miasta na 2022 rok

29 grudnia 2021

Ikonka głośnika

Loading…

Inwestycje drogowe, rozwój terenów inwestycyjnych, budowa stadionu lekkoatletycznego, utworzenie ogrodu sztuki oraz parków kieszonkowych. To główne zadania jakie będzie realizowało Miasto Dębica w 2022 roku. W sumie na inwestycje samorząd wyda blisko 26 mln złotych.

Miasto Dębica ma budżet na 2022 rok

Miasto Dębica ma budżet na 2022 rok

Przyszłoroczny budżet zakłada realizację ponad 30 inwestycji. Wśród nich są duże zadania, jak m.in. budowa i przebudowa ulic Mościckiego i Metalowców, budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Paderewskiego, ale także mniejsze, ale równie istotne dla mieszkańców, jak budowa ul. Kopernika, Spokojnej, Pogodnej i Promiennej, przebudowa ul. Batorego, Chłodniczej, Tuwima, Budzisz oraz modernizacja przejść dla pieszych.

Większość zadań jest i będzie realizowana dzięki skutecznemu pozyskiwaniu pieniędzy zewnętrznych. Na inwestycje rozpoczęte w 2021 roku, a kontynuowane lub rozpoczynane w 2022 roku, udało się zdobyć około 27 mln złotych.

– Cieszę się, że w czasie pandemii wypracowaliśmy budżet, w którym znajdują się inwestycje za blisko 26 mln złotych. To zadania ważne dla mieszkańców i przedsiębiorców z Dębickiego Parku Przemysłowego, a dzięki którym rozwija się to miasto – mówi Mariusz Szewczyk burmistrz Dębicy.  

Oprócz inwestycji infrastrukturalnych największą część rocznego budżetu miasta stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną.

Przyszłoroczny budżet zakłada dochody na poziomie 213 933 227 zł, a wydatki na poziomie 228 589 569 zł.

Mariusz Szewczyk- burmistrz Dębicy

Źródło: https://debica.pl/radni-uchwalili-budzet-miasta-na-2022-rok/