Wiele cennych inicjatyw w ramach projektu „Młodzi dla Nagawczyny”

Remont wiat przystankowych, odmalowanie altany na placu rekreacyjno – sportowym, nasadzenia drzewek i krzewów, wykonanie napisu promującego miejscowość „I LOVE NAGAWCZYNA”. Ale to nie wszystko. Powstał również teledysk pt. „ŚWIAT”. W ramach projektu „Młodzi dla Nagawczyny” realizowanego przez Centrum Wolontariatu Dzieci i Młodzieży Gminy Dębica urzeczywistniono wiele cennych inicjatyw zachęcających do dbania o naszą planetę.

„Głównym celem projektu była aktywizacja młodych mieszkańców sołectwa Nagawczyna do podejmowania działań prospołecznych w lokalnej społeczności, zachęcenie do niesienia bezinteresownej pomocy wszystkim potrzebującym oraz zagospodarowanie czasu wolnego i zapobieganie dewastacjom obiektów gminnych”.

 

W działanie na rzecz lokalnej społeczności zaangażowało się wiele osób. Projekt „Młodzi dla Nagawczyny” został dofinansowany ze środków „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami.

 

CAŁY TELEDYSK Zabi – ŚWIAT | feat. Kawa (prod by RK BeatZzz) : https://www.youtube.com/watch?v=phTHvV7fXqE