Wolontariusz Ziemi Dębickiej

5 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Domu Kultury "Śnieżka" w Dębicy odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu zorganizowana przez Stowarzyszenie "Uwierz w siebie", na której rozstrzygnięty został Konkurs pt ."Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022".

Głównym zadaniem konkursu było rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności oraz wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze  wolontarystycznym.

Zwycięzcą w kategorii grupowej został Szkolny Klub Wolontariatu Publicznej Szkoły Podstawowej w Nagawczynie pod opieką Pani Agaty Wiater.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu "Uwierz w siebie" oraz Kapitule Konkursu "Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022" za docenienie pracy Klubu i przyznanie tytułu Laureata.

Młodzi wolontariusze  docenieni  zostali za liczne działania i inicjatywy m.in  realizuję projektu „Młodzi dla Nagawczyny” DL Dębickiego Klubu Biznesu, w ramach którego  wyremontowali wiatę przystankową, okleili przystanki kolażami wykonanymi z prac uczniów PSP w Nagawczynie promującymi i zachęcającymi mieszkańców Nagawczyny do zadbania o naszą planetę, segregację śmieci, oszczędzanie wody itp, odmalowali altanę na placu rekreacyjno – sportowym, posadzili drzewka, wykonali napis promujący miejscowość "I LOVE NAGAWCZYNA", który cieszy się popularnością wśród mieszkańców Nagawczyny i okolic oraz nakręcili teledysk promujący ekologię wśród młodych ludzi Zorganizowali również   Konferencję promującą działania wolontariackie dla uczniów szkół Gminy Dębica, która odbyła się w Domu Kultury w Nagawczynie. Młodzi działacze organizowali  różne akcje  charytatywne skierowane do osób bezdomnych Stowarzyszenia "Zupełne dobro", Seniorów, uchodźców z Ukrainy, chorych dzieci oraz czworonogów z przytuliska. Za ich sprawą odbyły się liczne kiermasze, z których dochód przeznaczony został na pomoc potrzebującym.

Obecnie trwa międzypokoleniowy projekt pt."Od Seniora do Juniora" którego celem  jest integracja międzypokoleniowa, promocja grup społecznych działających na terenie sołectwa, efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, zaszczepienie elementów tradycji, pasji, zainteresowań, bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, docenienie i aktywizacja ludzi starszych, kultywowanie tradycji przekazanych przez seniorów młodemu pokoleniu, rozbudzenie odpowiedzialności i zaangażowania na rzecz miejscowości Nagawczyna.

W ramach projektu odbyły się liczne spotkania z Klubem Seniora  oraz Kołem Gospodyń Wiejskich  w Nagawczynie o tematyce związanej z historia, tradycjami i ważnymi wydarzeniami związanymi z rozwojem miejscowości.   

Gratulujemy młodym wolontariuszom wygranej i życzymy dalszych sukcesów.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wolontariusz-ziemi-debickiej-3026.html