Budżet Gminy na 2022 r. uchwalony jednogłośnie

Ostatnia w tym roku Sesja Rady Gminy Dębica odbyła się 29 grudnia 2021 r. w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Podczas posiedzenia Radni jednogłośnie przyjęli Budżet Gminy Dębica na 2022 r.

Zaplanowano w 2022 r. dochody w wysokości ponad 107 mln, a wydatki na ponad 110 mln, z czego prawie 15 mln zostanie przeznaczone na sfinansowanie inwestycji. 

Budżet Gminy Dębica na przyszły rok zaprezentował Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz. Przedstawił również najważniejsze inwestycje, które będą realizowane w nadchodzącym roku. W 2022 r. zakończymy budowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Zawadzie oraz budowę budynku wielofunkcyjnego w Braciejowej. Kontynuujemy budowę Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kochanówce. Rozpoczniemy również nowe inwestycje m. in. rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Latoszynie, Gumniskach i Braciejowej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego w Kozłowie. Dodatkowo planujemy wykonać dokumentacje projektowe na budowę dwóch strażnic dla strażaków z OSP Podgrodzie i OSP Stasiówka, na remont mostu i budowę kładki dla pieszych w Brzeźnicy, a także na rozbudowę budynku szkoły w Gumniskach o salę gimnastyczną.

Następnie Dyrektor Wydziału Finansowego Anetta Kazała przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a Radny Józef Marek odczytał opinię Rady Gminy Dębica dotyczącą budżetu na przyszły rok.

Po przegłosowaniu projektu budżetu gminy na 2022 r. głos zabrali zaproszeni goście. Poseł na Sejm RP Krystyna Skowrońska zadeklarowała pomoc Gminie Dębica na szerokiej płaszczyźnie, m.in. uzyskaniu statusu uzdrowiska dla Latoszyna. Radny Powiatu Dębickiego Grzegorz Reguła pogratulował uchwalenia budżetu oraz życzył wszystkim zdrowia, które jest najważniejsze w tych trudnych dla nas czasach.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/budzet-gminy-na-2022-r-uchwalony-2500.html